Styrelsen för 2023 består av:

Ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Suppleant:

Christer Nilsson, Hishult. 
Lennarth Nilsson, Färjestaden.
Axel Prave, Helsingborg                                                            
Anders Ramhult, Varberg.

Valberedningen för 2023 består av:

Stefan Nilsson, Malmö.