VROM 2010

Här kommer ett reportage efter träffen.

Man kan ev. lägga in info om träffen.